Përshëndetje dhe Mirëseardhje

 

(für deutsch scrollen sie bitte nach unten)

 

Ata janë, sipas dëshirës sime, në Internet të Ueli Apfelboecks janë zbarkuar. Pranija e tyre këtu nuk ështe e vetëkuptueshme, Rrjeti mbarë botës ofron një larmi mundësish arsimimi dhe argëtimi, Kjo është për mua pak e këndëshme, që ju tani ne kete vende modest keni zbritur; Gjithësesi ngritet pranija juaj, dhe unë në asnjë mënyrë nuk e menodjë  si akuzë, natyrisht disa pyetje do te mundohem ti sqaroj në reshtat në vijim:

 

Ku jamë unë këtu?

Ju jeni ne Faqen e Internetit të Goldproduktionen, një Kolektiv i Arti këtu. Z. Apfelboeck është Bashkëthemelues, herë pas here antatrë aktiv dhe Mejshter rrjeti te Goldroduktionen, Prandaj mundet ai këtë apartment-kujdestri virtual ta përdor. Nëse ju deshironi, mundeni ne këtë Link te klikoni, dhe ju do të vini ne Faqen e Goldproduktionen.

 

Përçfar po e bënë këtë Z. Apfelbeck?

Do të ishte një shpkegim jo adekuat përkrah ju, sepse ai nuk mundet më mirë. Z.Apfelboeck është nje njeri i rritur, që me mundesit të tjera i përfiton të ardhurat e tija. Kjo është muzika e tijë amatore.

 

Qka do të arrishë me njohurit e fituara?

Përdorini  këto njohurit  të  jenë direkt në hulumtimet e juaja, në veprimet që bëni ose aktivitetet Ditore dhe Natë.

 

Qfar janë instrumentet, qe unë ketu i dëgjoj ?

Makineria vije me prodhuesit me Reputacion nga Japonia, Suedia, Tajlanda, Britania e Madhe, Greqia, Letoni, Gjermania dhe Amerika. Kabllot janë nga Bakeri te isoluara me PVC dhe Silikon.

 

A mundem unë Z.Apfelboeck ne mënyrë postare ta arrisë?

Këtë mundeni shum lehtë dhe me kënaqesi ta bëni, edhe pse nuk ju premton koha. Dergojeni një letër tek adresa Goldproduktionen, Herr Ueli Apfelboeck, Kinkelstr. 44, 8006 Zyrih, Zvicerr. Nëse nuk keni një letërpostare, mundeni edhe me E-Mail të na kontaktoni në : apfelboeck (at) gmx (Pikë) net

 

Cila ështe Kënga me e bukur në Bot ?

Kënga më e Bukur në Bot është natyrishtë „When I was cruel N°2“, Kenduar nag Elvis Costello.

 

 

 

Guten Tag und willkommen

  

Sie sind, sehr zu meinem Gefallen, bei Ueli Apfelboecks Internet gelandet. Ihre Anwesenheit hier ist nicht selbstverständlich, wartet doch das World Wide Web mit mannigfaltigen Angeboten zur Bildung wie auch zur Zerstreuung auf, insofern ist es für meine Wenigkeit schmeichelhaft, dass Sie gerade an diesem bescheidenen Ort landen; trotzdem wirft Ihre Anwesenheit, und ich meine dies in keinem Fall als Vorwurf, natürlich einige Fragen auf, die zu klären ich in den nächsten Zeilen versuche:

 

Wo bin ich hier?

Sie sind auf der Webseite des Kunstkollektivs Goldproduktionen. Herr Apfelboeck ist Mitbegründer, gelegentlich aktives Mitglied und Webmaster von Goldproduktionen, dafür kann er hier die virtuelle Hauswartwohnung benutzen. Wenn Sie wollen, können Sie auf diesen Link klicken, und Sie kommen auf die Seite von Goldproduktionen.

 

Weshalb tut Herr Apfelboeck das?

Es wäre flapsig und Ihrem Sachverstand gegenüber unhöflich zu sagen, weil er’s nicht besser kann. Herr Apfelboeck ist ein erwachsener Mann, der mit anderen Mitteln als den hier angewandten seinen Lebensunterhalt verdient. Das hier ist Amateurmusik.

 

Was soll ich mit den gewonnenen Einsichten anfangen?

Lassen Sie Ihre Erkenntnisse direkt in Ihre eigenen Forschungen, Übersprungshandlungen oder sonstigen Tag- und Nachtaktivitäten einfliessen. 

 

Was sind das für Geräte, die ich hier höre?

Die Maschinen kommen von namhaften Herstellern aus Japan, Schweden, Grossbritannien, Thailand, Griechenland, Lettland, Deutschland und den USA. Die Kabel sind aus Kupfer mit Isolationen aus PVC und Silikon. 

 

Kann ich Herrn Apfelboeck auf postalischem Weg erreichen?

Das können Sie sehr einfach und sollen Sie auch gerne, wenn es ihre sicherlich knappe Zeit erlaubt. Schreiben Sie einen Brief an Goldproduktionen, Herr Ueli Apfelboeck, Kinkelstr. 44, 8006 Zürich, Schweiz.

Wenn Sie keine Briefpost haben, können Sie auch eine E-Mail an apfelboeck (at) gmx (Punkt) net senden.

 

Was ist das schönste Lied der Welt?

Das schönste Lied der Welt ist natürlich „Porcherie“, gesungen von Bérurier noir.